کتاب های مهارت شنیداری زبان انگلیسی

listening skills

کتاب های مهارت شنیداری زبان انگلیسی

نمایش 1–15 از 68 نتیجه

Academic Encounters 1 Listening and Speaking 2nd

40,000 تومان 35,000 تومان

Academic Encounters 2 Listening and Speaking 2nd

100,000 تومان 60,000 تومان

Academic Encounters 3 Listening and Speaking 2nd

40,000 تومان 35,000 تومان

Academic Encounters 4 Listening and Speaking

40,000 تومان 35,000 تومان

Basic Tactics for Listening

50,000 تومان 25,000 تومان

Contemporary topics 1

30,000 تومان 21,000 تومان

Contemporary topics 2

30,000 تومان 21,000 تومان

Contemporary topics 3

30,000 تومان 21,000 تومان

Contemporary topics intro

20,000 تومان 12,000 تومان

Developing Tactics for Listening

50,000 تومان 25,000 تومان

Discussions A-Z Advanced

25,000 تومان 17,500 تومان

Discussions A-Z intermediate

25,000 تومان 17,500 تومان

Expanding Tactics for Listening

50,000 تومان 25,000 تومان

Functional Communication in English

20,000 تومان 14,000 تومان

Headway Academic Skills 1 Listening and Speaking

45,000 تومان 27,000 تومان