انگلیسی برای اهداف خاص و تجارت

 

نمایش 1–15 از 41 نتیجه

300 واژه ضروری انگلیسی در صنعت و تجارت

20,000 تومان 16,000 تومان

Business English Phrases

15,000 تومان 10,500 تومان

Business English Verbs

15,000 تومان 10,500 تومان

Business English Words

15,000 تومان 10,500 تومان

Business Idiom In America

45,000 تومان 31,500 تومان

Business Result Elementary

60,000 تومان 50,000 تومان

Business Result Intermediate

60,000 تومان 48,000 تومان

Business Result Pre-Intermediate

40,000 تومان 30,000 تومان

Business Result Starter

60,000 تومان 40,000 تومان

Business Vocabulary in Use Advanced 3rd

40,000 تومان 24,000 تومان

Business Vocabulary in Use Intermediate 3rd

30,000 تومان 18,000 تومان

Career Paths Tourism

70,000 تومان 50,000 تومان

English for Accounting

20,000 تومان 18,000 تومان

English for Aviation

30,000 تومان 21,000 تومان

English for Cabin Crew

20,000 تومان 12,000 تومان