نمایش 1–15 از 17 نتیجه

American Accent Training 4Th

80,000 تومان 48,000 تومان

Better English Pronunciation

20,000 تومان 12,000 تومان

English Phonetics and Phonology

45,000 تومان 27,000 تومان

English Phonetics and Phonology An Introduction 2nd

15,000 تومان 12,000 تومان

English Pronunciation in Use Advanced 2nd

40,000 تومان 24,000 تومان

English Pronunciation in Use Elementary 2nd

35,000 تومان 21,000 تومان

English Pronunciation in Use Intermediate 2nd

40,000 تومان 24,000 تومان

Phonetics

20,000 تومان 14,000 تومان

Pronouncing American English Sounds Stress and Intonation third edition

25,000 تومان 20,000 تومان

Pronunciation Plus

15,000 تومان 10,500 تومان

Ship or Sheep

40,000 تومان 21,000 تومان

Tips for Teaching Pronunciation

30,000 تومان 25,000 تومان

Tree or Three

20,000 تومان 14,000 تومان

آواشناسی و واج شناسی زبان انگلیسی

30,000 تومان 24,000 تومان

خودآموز آسان تلفظ انگلیسی آمریکایی جلد اول

12,000 تومان 10,000 تومان