بزرگترین بانک کتب و نرم افزارهای آموزشی زبان های مختلف


دسته بندی ها

 

کتاب‌های انگیزشی موفقیت (141)

کتاب های مهارت واژگان زبان انگلیسی (91)

کتاب های مهارت ها در زبان انگلیسی (453)

کتاب های مهارت نوشتن زبان انگلیسی (68)

کتاب های مهارت گفتاری زبان انگلیسی (54)

کتاب های مهارت گرامر زبان انگلیسی (74)

کتاب های مهارت شنیداری و گفتاری زبان فرانسه (21)

کتاب های مهارت شنیداری زبان انگلیسی (68)

کتاب های مهارت خواندن زبان انگلیسی (145)

کتاب های مترجمی زبان انگلیسی (18)

کتاب های زبان شناسی زبان انگلیسی (100)

کتاب های روش تدریس زبان انگلیسی (51)

کتاب های روش تحقیق در زبان انگلیسی (10)

کتاب های رمان انگلیسی (587)

کتاب های دیکشنری زبان فرانسه (10)


فیلم های آموزش زبان

 

BRITISH COUNCIL-BRITAIN IS GREAT

35,000 تومان 24,500 تومان

ENGLISH CLASS 101

55,000 تومان 38,500 تومان

ESL PODCAST 1

35,000 تومان 24,500 تومان

ESL PODCAST 2

35,000 تومان 24,500 تومان

I SPEAK FRENCH

45,000 تومان 31,500 تومان

I SPEAK GERMAN

45,000 تومان 31,500 تومان

I SPEAK ITALIAN

45,000 تومان 31,500 تومان

IELTS IN ONE SIGHT

45,000 تومان 31,500 تومان

PIMSLEUR GERMAN

45,000 تومان 31,500 تومان

PIMSLEUR ITALIAN

45,000 تومان 31,500 تومان

STUDY ENGLISH IELTS PREPARATION

55,000 تومان 38,500 تومان

SWEET ENGLISH PRO

185,000 تومان 129,500 تومان

محصولات با تخفیف ویژه

 

Essential Words for the TOEFL 7th Edition

75,000 تومان 37,500 تومان

Le Nouveau Taxi A2

70,000 تومان 42,000 تومان

SWEET ENGLISH PRO

185,000 تومان 129,500 تومان

toefl kaplan ibt

50,000 تومان 9,999 تومان

Writing for the TOEFL IBT

50,000 تومان 9,999 تومان

Collins Practice Tests for IELTS

50,000 تومان 9,999 تومان

IELTS Cambridge 1

30,000 تومان 15,000 تومان

IELTS Cambridge 2

30,000 تومان 15,000 تومان

IELTS Cambridge 3

30,000 تومان 15,000 تومان

IELTS Cambridge 4

30,000 تومان 15,000 تومان

IELTS Cambridge 5

30,000 تومان 15,000 تومان

IELTS Cambridge 6

30,000 تومان 15,000 تومان

پرفروش ترین محصولات در زبان تفکر

 

IELTS Cambridge 14 Academic

30,000 تومان 15,000 تومان

IELTS Cambridge 13 Academic

30,000 تومان 15,000 تومان

IELTS Cambridge 12 Academic

30,000 تومان 15,000 تومان

The Official Cambridge Guide to IELTS

120,000 تومان 72,000 تومان

Oxford Word Skills Intermediate (وزیری)

40,000 تومان 24,000 تومان

IELTS Cambridge 11 Academic

30,000 تومان 15,000 تومان

English Grammar in Use 5th

60,000 تومان 36,000 تومان

Talk Your Head off

35,000 تومان 21,000 تومان

Cambridge Vocabulary for IELTS

35,000 تومان 21,000 تومان

IELTS Maximizer Speaking

75,000 تومان 60,000 تومان

IELTS Cambridge 10

30,000 تومان 15,000 تومان

Focusing on IELTS Reading and Writing skills

50,000 تومان 25,000 تومان