محصولات » دسته بندی ها » Speaking

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


Contemporary topic 3

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: jeanette clement,cynthia lennox
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال
Contemporary topic 2

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Ellen Kisslinger
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال
Contemporary topic 1

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: helen solorzano,laurie frazier
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال
Contemporary topic intro

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: jeanette clement,cynthia lennox
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال
IELTS Speaking Topics

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Mark W.Medlery MBA
قیمت: ۲۵٬۰۰۰ ریال
Speaking Test Preparation Pack for IELTS

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: University Of Cambridge
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال
Focusing on IELTS Listening and speaking skills

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Steven Thurlow Kerry O'Sullivan
قیمت: ۷۵٬۰۰۰ ریال
The Speaking Test of IELTS

ناشر: رهنما
نویسنده: Anahid Ramezanee& Khashayar Hakimi
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
Work on your Accent

ناشر: پایزه
نویسنده: Helen Ashton & Sarah Shepherd
قیمت: ۷۵٬۰۰۰ ریال