محصولات » دسته بندی ها » اصطلاحات و زبان عامیانه

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


101 اصطلاح انگلیسی - آمریکایی - فارسی

ناشر: رهنما
نویسنده: هنگامه عارف‌نیا
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال
Idioms Organiser

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Jon Wright
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال
English Idioms in Use Advanced

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Michael McCarthy, Felicity ODell
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال
English Idioms in Use Intermediate

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Michael McCarthy
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال
اصطلاحات ضروری درزبان انگلیسی

ناشر: جاودانه
نویسنده: Reza Daneshvari
قیمت: ۶۰٬۰۰۰ ریال
Essential Idioms in English

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Robert J.Dixon
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال
101 American Superstitions

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Harry Collis
قیمت: ۲۵٬۰۰۰ ریال
101 American English Riddles

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Harry Collis
قیمت: ۳۰٬۰۰۰ ریال
101 American Customs

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Harry Collis
قیمت: ۲۵٬۰۰۰ ریال
101 American English Proverbs

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Harry Collis
قیمت: ۲۵٬۰۰۰ ریال