محصولات » دسته بندی ها » مکالمات ومکاتبات تجاری

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


Business English in a flashTelephoning

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: اوشلی حمیده
قیمت: ۳۶٬۰۰۰ ریال
Business English in a flash Meeting

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: سمیعی محسن
قیمت: ۳۸٬۰۰۰ ریال
Business English in a flash Socializing

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: سمیعی محسن
قیمت: ۴۵٬۰۰۰ ریال
Business English in a flash Human Resource

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: اوشلی حمیده
قیمت: ۳۶٬۰۰۰ ریال
,Business English in a flash Presentation

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: سمیعی محسن
قیمت: ۳۶٬۰۰۰ ریال
Business English in a flash Emails

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: اوشلی حمیده
قیمت: ۳۲٬۰۰۰ ریال
انگلیسی تجاری در سفر+cd

ناشر: استاندارد
نویسنده: صابر شیبانی اصل
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال
Business Vocabulary in Use Advanced

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Bill Mascull
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال
Business Vocabulary in Use: Intermediate

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Bill Mascull
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال
Business Vocabulary in Elementary-Pre:

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Bill Mascull
قیمت: ۶۰٬۰۰۰ ریال