محصولات » دسته بندی ها » دیکشنری

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


The American Heritage Dictionary Fifth Edition

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Bruce Nichols
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
Longman Handy Learner's Dictionary

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Longman
قیمت: ۶۰٬۰۰۰ ریال
Longman Dictionary of Contemporary English

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Longman
قیمت: ۴۵۰٬۰۰۰ ریال
Longman Dictionary of Common Errors

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: N. D. Turton and J. B. Heaton
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال
Longman Dictionary of American English

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Longman
قیمت: ۲۷۰٬۰۰۰ ریال
Longman Advanced American Dictionary with CD-ROM

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Longman
قیمت: ۴۵۰٬۰۰۰ ریال
Oxford Learner's Pocket Word Skills

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Ruth Gairns, Stuart Redman
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال
Oxford Learner's Pocket Phrasal Verbs

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Oxford
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال
Oxford Learner's Pocket Grammar

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Oxford
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال
Oxford Phrasal Verbs Dictionary

ناشر: انتشارات زبان تفکر
نویسنده: Oxford
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال